Înscrieţi-vă la newsletter şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate.

Inchide

Trimite unui prieten

Derulate

Exportă PDF - Derulate Tipăreşte pagina - Derulate Trimite unui prieten - Derulate

1. REȚEA INTERACTIVĂ ÎNTRE ȘCOLI, ONG-URI, MUZEE ȘI ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI

Beneficiar: Ascociația Eco Rodna

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Asociația Eco Rodna este o organizație neguvernamentală cu sediul în localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud ce are ca scop cunoașterea, monitorizarea și conservarea tuturor aspectelor legate de biodiversitate. Membrii acesteia sunt profesori, elevi din școlile limitrofe Munților Rodnei, Administrația Parcului Național Munții Rodnei, voluntari. Detalii suplimentare privind activitățile noastre și modalitatea de a deveni membru pe site-ul www.ecorodna.ro.
Programul NatuRegio - Nature Conservation and Regional Development in South-East Europe este organizat de Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation din Germania.
Proiectul s-a desfășurat în perioada 15.02 - 30.10.2008, este finanțat de Deutsche Bundesstiftung Umwelt&Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation (Germania), având un buget de 10 000 euro.
Proiectul își propune stabilirea unei colaborări între școlile limitrofe Parcului Național Munții Rodnei și Administrația Parcului prin înființarea a 20 de cluburi Eco de elevi, ce vor fi implicate în monitorizarea a diverse aspecte de biodiversitate din Parc sau zona limitrofă acestuia.
Obiectivele urmărite de proiect sunt următoarele:

 • Crearea unei rețele de cluburi Eco active în domeniul conservării naturii
 • Promovarea colaborării între cluburile Eco prin intermediul listei de discuții pe internet
 • Schimburi de experiență între cluburile Eco
 • Implicarea cluburilor de elevi în conservarea biodiversității Parcului Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) și a zonelor adiacente
 • Organizarea taberelor ecologice în Munții Rodnei
 • Organizarea unor expoziții
 • Diseminarea informațiilor (prezentări, pliante, postere etc.)
 • Realizarea unor ghiduri electronice ale unor obiective turistice locale
 • Promovarea valorilor naturale și culturale locale
 • Proiectul urmărește formarea unor nuclee în scolile limitrofe Munților Rodnei, care vor sta la baza viitoarelor activități comune.

OBIECTIVELE CLUBURILOR ECO

 • 1. Șant - Școala Generală Enea Grapini - monitorizarea faunei de lilieci din Peștera Cobășel; 
 • 2. Rodna - Școala Generală Florian Porcius - monitorizarea Poienii cu narcise din Masivul Saca; 
 • 3. Anieș - Școala Generală Iustin Iliesiu - monitorizarea faunei de păsări din Valea Anieșului; 
 • 4. Sângeorz-Băi - Liceul Solomon Halita - monitorizarea a 3 specii cheie (cosașul transilvănean, croitorul alpin și buhaiul de baltă cu burta galbenă) din Valea Cormaia; 
 • 5. Feldru - Grup Școlar - păstoritul în Munții Rodnei; 
 • 6. Parva - Școala de Arte și Meserii Vasile Scurtu - promovarea valorilor locale - Valea Parva; 
 • 7. Rebrișoara - Școala Generală Iacob și Ioachim Mureșanu - ghidul rezervației științifice Peștera Tăușoare; 
 • 8. Rebra - Școala de Arte și Meserii - organizarea expoziției "Plante și animale din Munții Rodnei"; 
 • 9. Salva - Școala Generală Tiberiu Morariu - promovarea muzeelor și meșterilor populari;
 • 10. Telciu - Grup Școlar - monitorizarea rezervației Zăvoaiele Borcutului;
 • 11. Năsăud 1 - Clubul Elevilor - monitorizarea Poienii cu bulbuci din Posuci;
 • 12. Năsăud 2 - Școala Generală Mihai Eminescu - monitorizarea turbăriei Tăul Muced; 
 • 13. Năsăud 3 - Grup Școlar Silvic - monitorizarea lacurilor glaciare; 
 • 14. Năsăud 4 - Colegiul Național George Coșbuc - realizarea site-ului web;
 • 15. Bistrița - Liceul Arte Plastice Corneliu Baba & Ștefan cel Mare - organizarea unei expoziții de fotografie; 
 • 16. Bistrița - Colegiul Național Andrei Mureșanu - colectarea informațiilor bibliografice privind PNMR; 
 • 17. Borșa - Școala Generală nr. 1 - monitorizarea rezervației Izbucul Albastru al Izei";
 • 18. Beclean - Grup Școlar Agricol - monitorizarea rezervației cu narcise din Șesul Mogoșenilor;
 • 19. Maieru - Școala Generală - promovarea muzeelor locale;
 • 20. Ilva Mică - Școala Generală - Inventarierea valorilor locale în zona Ilva Mică.

 

2. Proiect Life Natura - I.C.A.S. București - Refacerea habitatelor forestiere în Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei 

 • I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc - Cercetări dendrocronologice la molid, zambru și jneapăn în ecosistemele de limită din Parcul Național Munții Rodnei.

REFACEREA HABITATELOR FORESTIERE ÎN REZERVAȚIA BIOSFEREI PIETROSUL RODNEI - REZUMAT

Este important de subliniat faptul că, după începerea proiectului, pe o suprafață de 46.399 ha, a fost înființat Parcul Național Munții Rodnei care include Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei, precum și suprafața din proiect.
Prezentul raport cuprinde toate sarcinile prevăzute și rezultatele obținute în timpul implementării proiectului în Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei (PRBR), inclusiv în Muntele Pietrosul.
Obiectivele majore ale proiectului au fost:

 • reintroducerea speciei P. cembra și refacerea habitatului natural de P. cembra / P. mugo / Picea abies pe 50 ha din depresiunea Zănoaga
 • conservarea tuturor habitatelor de floră și faună pe o suprafață de 6.415 ha, inclusiv a P. cembra / P. mugo / Picea abies.

Cu ajutorul unor fonduri mici, proiectul a rezolvat importante probleme silvo-ecologice din Muntele Pietrosul. Poate că reintroducerea zâmbrului pe 50 ha asociată cu refacerea habitatului P. cembra / P. mugo / Picea abies acțiunea majoră rezolvată prin implementarea proiectului. Aceasta, în primul rând, pentru că prin această plantare, zâmbrul se va regenera natural, scăpând de pericolul dispariției lui din Pietrosul. Dificultățile întâmpinate în timpul transportului puieților de la Borșa la Pietrosul precum și greutățile legate de pichetarea terenului, pregătirea vetrelor, căratul puieților cu coșul pe spate, căratul pământului de împrumut și plantatul constituie subiectul primului film realizat în cadrul proiectului. 

Apoi se pune problema protejării habitatelor întrucât în ultimele decenii flora și fauna au fost degradate semnificativ fapt care impune luarea unor măsuri urgente de conservare. În acest sens, colectivul Parcului Național Munții Rodnei a conceput și implementat planul de management iar implementarea lui contribuie la crearea unor condiții mai bune de dezvoltare a florei și faunei mai bune decât în trecut, nu numai din Rezervația Biosferei (6415 ha) ci din întregul Parc Național (46.399 ha). În plus, prin realizarea inventarului florei ierbacee și lemnoase, a păsărilor și mamiferelor, a peștilor, amfibienilor și reptilelor, au fost aduse importante contribuții științifice. A fost realizat și difuzat în scopul popularizării și filmul al doilea care prezintă o parte din flora Pietrosului, film la care, prin determinarea speciilor, a contribuit și Dr. Gheorghe Coldea. Tot în cadrul conștientizării publicului au fost realizate și diseminate 4.000 broșuri și 2.000 pliante.
Toate realizările proiectului LIFE-Natura Pietrosul pot fi vizitate pe internet la adresa: www.icassv.ro/life_pietrosu.

Lista celor mai importante acțiuni rezolvate: 

 • Reintroducerea efectivă prin plantare a speciei P. cembra și refacerea habitatului de P. cembra / P.mugo / P. abies pe 50 ha din Pietrosul;
 • Confecționarea a 10 panouri informative și amplasarea lor în punctele importante din zona de implementare a proiectului;
 • Inventarul științific al speciilor ierbacee din Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei;
 • Inventarul științific al speciilor de păsări și mamifere din Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei;
 • Inventarul științific al speciilor de arbori și arbuști din Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei;
 • Raportul științific privind structura și distribuția habitatelor de P. cembra / P.mugo / P. abies din Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei;
 • Întocmirea prin mijloace GIS a hărții cu ecosistemele vegetale și stâncăriile din PRBR; 
 • Refacerea cabanei pentru muncitori și personalul tehnic precum și a toaletei din zona cabanei;
 • Întocmirea unui raport care oglindește procesul evolutiv privind reintroducerea speciei P. cembra și refacerea habitatului de P. cembra / P. mugo / P. abies pe suprafața proiectului;
 • Deschiderea unui site pe internet al proiectului; 
 • Întocmirea, tipărirea și diseminarea a 4.000 broșuri și 2.000 de pliante; 
 • Întocmirea unui raport de popularizare a rezultatelor care se adresează marelui public (Layman,s Report);
 • Producerea și difuzarea a două filme documentare;
 • Întocmirea a trei rapoarte tehnice și financiare anuale și a celor finale;
 • Întocmirea unui plan cu acțiunile de conservare și popularizare ce se desfășoară dupa încheierea proiectului.

 

3. Proiect Rufford - Administrația Parcului Național Munții Rodnei în colaborare cu Alina Szabo (MSc) 

MUNCIND CU ELEVII ȘI PROPRIETARII DE PĂDURE PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI CREȘTEREA TRAIULUI DE VIAȚĂ ÎN PARCUL NAȚIONAL MUNȚII RODNEI

Beneficiar: Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Finanțator și buget:Rufford Foundation (UK) 10.000 EUR

Obiective și activități:inventarierea biodiversității din păduri cu proprietari privați din Parcul Național Munții Rodnei și vecinătatea acestuia, cu participarea tinerilor.Finalizat 2009.

 

4. Proiect Darwin - Administrația Parcului Național Munții Rodnei în colaborare cu Universitatea Oxford din Marea Britanie - Implicarea tineretului în managementul Parcului Național Munții Rodnei.

PARTICIPAREA TINERILOR LA MANAGEMENTUL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI 2005-2008

Administrația Parcului Național Munții Rodnei a implementat proiectul Darwin „Participarea tinerilor la managementul P.N.M.R." în perioada 2005-2008, finanțat de către Departamentul de Mediu, Alimentație și Dezvoltare Rurală (DEFRA) al Marii Britanii, prin Inițiativa DARWIN, iar RNP-ROMSILVA prin Direcția Silvică Bistrița a contribuit la cofinanțare. Acesta a reprezentat o colaborare între Environmental Change Institute (ECI) din cadrul Universității Oxford și Administrația Parcului Național Munții Rodnei. Proiectul s-a născut din dorința de a realiza un plan de management participativ, prin implicarea tuturor factorilor interesați, dar mai ales a elevilor din școli și licee limitrofe parcului.
Conform calendarului proiectului s-au desfășurat numeroase activități și evenimente care au fost mediatizate la momentul respectiv, pe cele mai importante urmând în continuare să le reamintim dupa cum urmează:

 • Implicarea elevilor, element original și esențial al proiectului, s-a făcut prin intermediul a 8 Cluburi Darwin „Prietenii Parcului Național Munții Rodnei" înființate în 8 școli din localități limitrofe parcului: (Rodna - Școala Generală „Florian Porcius" - profesor Anișoara BINDIU; Anieș - Școala Generală „Iustin Ilieșiu" - învățător Ilie HOZA; Sângeorz Băi - Liceul „Solomon Halita" - profesor Adela URECHE; Năsăud - Grupul Școlar Silvic - profesor Romelia COZMA, profesor Gabriela ONUL; Năsăud - Școala Generală Mihai Eminescu și Clubul elevilor - profesor Ștefan BUIA și profesor Dorina BUIA; Borșa - Școala Generală Nr.2 - învățătoare Daniela TIMIȘ; Borșa - Grupul Școlar - profesor Alexandru Krupicer, Bistrița - Liceul de Arte „Corneliu Baba" - profesor Mirela NELCA și profesor Claudia MARIAN. În cadrul acestor cluburi au activat pe parcursul celor 3 ani peste 100 elevi, îndrumați de cadre didactice, beneficiind atât elevii cât și îndrumătorii, de activități inedite în mijlocul naturii, de monitorizare a unor aspecte legate de biodiversitatea din parc, educație de mediu cu un caracter practic și durabil. Aceste cluburi au fost înființate și din dorința de a trezi și dezvolta în rândul elevilor interesul și dragostea pentru natură ăi în primul rând pentru locurile natale, de a-i forma ca viitori susținători ai rolului parcului și ai activităților întreprinse de administrația acestuia; de a-i educa în spiritul respectului pentru natură și tradiții locale, de a le oferi un cadru organizat în care să-și pună în valoare cunoștințele, talentele și creativitatea.
 • În iunie 2005 a avut loc la Rodna o întâlnire a celor doi parteneri - respectiv Universitatea Oxford și APNMR - prilej cu care s-a finalizat calendarul activităților din proiect și s-a semnat un memorandum de colaborare pentru cei trei ani ai implementării proiectului.
 • Au avut loc întâlniri periodice cu liderul proiectului Darwin - dr. Anna Lawrence și coordonatorul proiectului - Alina Szabo, din cadrul Universității Oxford, în scopul analizării activității echipei de implementare, ședințe de lucru cu profesorii îndrumători de cluburi, a vizitării locațiilor Cluburilor Darwin înființate în cadrul școlilor, iar specialistul din cadrul Universității Oxford, dr. Susane Conney a susținut cursuri privind utilizarea tehnicilor de utilizare GIS (Geographic Information Systems).
 • S-au desfășurat activități tematice în teren cu elevii cluburilor sub îndrumarea personalului APNMR și a profesorilor coordonatori în diverse locații de pe raza parcului: Tăul Muced, Capul Muntelui, Poiana cu narcise din Saca, Valea Anieșului, Valea Rebrei, Valea Cormaia, Lacul Iezer, Lacul Știol.
 • S-a creat un sistem de monitoring al biodiversității pentru fiecare club și s-au elaborat fișe tip de invetariere, pentru culegerea datelor din teren. Prin centralizarea acestor informații, s-a creat și actualizat baza de date a cluburilor, asigurându-se o compatibilitate cu baza de date a parcului. Acestea au fost interpretate și transmise ulterior în scopul determinărilor de laborator specialiștilor pentru a fi incluse în planul de management al parcului. 
 • Au avut loc acțiuni de inventariere a lepidopterelor, coleopterelor, păianjeni, ortopterelor, păsărilor și micromamiferelor în mai mute locații din parc. Rezultate remarcabile în cadrul campaniei de inventariere a biodiversității s-au obținut în zona Corongis, unde s-a descoperit o diversitate ridicată de specii. Astfel, s-a întocmit documentația științifică necesară declarării acestei zone ca rezervație științifică. La această acțiune au participat dl. Goia Marin din cadrul Societății Lepidopterologice Române, Claudiu Iușan - biolog APNMR, Ilie Hoza - ornitolog Scatiii Anieș, dr. Eugen Nitzu din cadrul Institutului de Speologie Emil Racoviță București, Nae Augustin din cadrul aceluiași institut și Alina Szabo ECI, Universitatea Oxford. Ulterior documentația a fost finalizată și a fost depusă la Academia Română-COMN în scopul verificării și avizării.
 • Au fost organizate 4 ediții ale taberelor „Darwin", după cum urmează: ediția I-a la Valea Blaznei în perioada 23-25 septembrie 2005; ediția a II-a în perioada 3-6 august 2006 la Valea Blaznei; ediția a III-a în perioada 16-19 august 2006 la Iza Izvor; ediția a IV-a în perioada 8-11 iulie 2007 pe Valea Anieșului, la cabana Valea Secii. Elevii din cadrul cluburilor au beneficiat pe parcursul acestor tabere de un program variat, în care s-au îmbinat activitățile de cunoaștere și observații în teren, cu drumeții și foc de tabără. Activitățile au fost organizate și coordonate de echipa de implementare, Salvamont, profesorii îndrumători de cluburi și au constat din: inițiere utilizare GPS, recunoaștere floră specifică zonei, concursuri tematice, observarea aspectelor de biodiversitate din parc, orientare turistică, cunoștințe generale de acordare a primului ajutor, conduita ecologică. Aceste ediții ale taberelor Darwin constituie un real progres în ceea ce privește modul de organizare și desfășurare a activităților de educație ecologică, propuse în proiect.
 • În perioada 19-24 martie 2007 delegația formată din: reprezentanți Universitatea Oxford, DS Bistrița și APNMR au efectuat un schimb de experiență în două parcuri naționale din Slovacia, respectiv Parcul Național Tatra Mare și Parcul Național Slovensky Raj, iar în perioada 19-24 mai a avut loc un schimb de experiență similar în două parcuri naționale din Bulgaria, respectiv Parcul Național Central Balkan și Parcul Natural Russenski Lom. În cadrul acestor vizite au avut loc prezentări și discuții referitoare la modul de administrare al ariilor protejate din România și Bulgaria, stadiul derulării Proiectului Darwin, rezultate obținute și avantaje în practicarea managementului participativ, metodă practicată cu succes de către APNMR pe parcursul celor doi ani ai implementării proiectului. Gazdele au manifestat interes atât pentru proiectul prezentat cât și în ceea ce privește Parcul Național Munții Rodnei, relieful și biodiversitatea acestuia. 
 • Seminarul național „Managementul participativ al ariilor protejate din România - stadiul actual și orientări pentru viitor" a fost organizat la Sângeorz-Băi, în data de 24 noiembrie 2006. Scopul acestuia a fost în special realizarea unui schimb de experiență între instituțiile implicate în managementul ariilor protejate din România. Programul a inclus două sectiuni: prezentări susținute de către organizatori și invitați, urmate de ateliere de lucru pe diferite teme: rolul participării în managementul ariilor protejate (AP); oportunități și obstacole în practicarea unui management participativ în AP; tipuri de participare dorite în AP. Acest seminar a reflectat situația curentă privind participarea la managementul AP din România și a deschis calea unor discuții și viitoare colaborări pe această temă la nivel național.
 • În data de 31 martie 2007 a fost organizat simpozionul „FONDURI EUROPENE PENTRU OAMENI ȘI NATURĂ" în localitatea Borșa, jud. Maramureș, în incinta Hotelului Cerbul. Scopul acestui seminar a fost acela de a face cunoscut administrațiilor locale limitrofe parcului principalele fonduri europene pentru România, oportunitățile de finanțare, procesul de programare la nivel local, practici privind implementarea fondurilor europene, tipuri de proiecte eligibile în principalele programe din România, identificarea de obiective comune la nivel local, propuneri de posibile proiecte în parteneriat cu APNMR. 
 • În data de 02.04.2007 a fost organizată o conferință de presă, în incinta Liceului de Arte "Corneliu Baba" din Bistrița, pentru lansarea oficială a Asociației ECO RODNA. Membrii acestei asociații sunt profesori și elevi din cadrul Cluburilor Darwin, echipa APNMR, susținători din cadrul cercetare și după finalizarea proiectului Darwin, prin intermediul acestei organizații.

Scopul Eco Rodna este cunoașterea, monitorizarea și conservarea tuturor aspectelor legate de biodiversitate. Obiectivele principale sunt: promovarea valorilor biodiversității locale; promovarea dezvoltării durabile prin utilizarea rațională a resurselor naturale; conștientizarea populației privind cunoașterea și respectarea legislației de mediu; inițierea și derularea unor proiecte privind protecția mediului; promovarea elementelor tradiționale din zonă; organizarea de evenimente bio-etno-culturale; consultarea specialiștilor în vederea inventarierii capitalului natural.

 • În perioada 8-12 decembrie 2007 au fost aplicate chestionare locuitorilor din localitățile limitrofe parcului, în scopul analizării gradului de cunoaștere a parcului și a proiectului Darwin. Aceste chestionare au fost aplicate de voluntari din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, au fost centralizate și comparate cu rezultatele acțiunii similare din primăvara anului 2006 și incluse în concluziile finale ale proiectului. 
 • Direcția Silvică Bistrița și APNMR au organizat la Valea Blaznei, în data de 11 ianuarie 2008 seminarul național cu titlul „Model de management participativ în arii protejate - studiu de caz Parcul Național Munții Rodnei". Scopul acestui seminar a fost acela de a disemina rezultatele proiectului și de a discuta modelul utilizat în Parcul Național Munții Rodnei cu reprezentanții administrațiilor parcurilor naționale și naturale existente în prezent în România. Au fost analizate metodele utilizate și rezultatele obținute, precum și modalitatea de aplicare a acestui model în alte arii protejate din țară.
 • Mediatizarea activităților proiectului s-a realizat de asemenea și cu sprijinul mass media locală, națională și internațională; întruniri ale factorilor de interes-Consiliul Consultativ de Administrare al PNMR și Consiliul Științific al PNMR; realizarea unor ghiduri de identificare; prezentări periodice în școli și comunități; au fost editate materiale publicitare-afișe, pliante, broșuri informative, hărți, în limbile română și engleză, calendare, pixuri și brelocuri personalizate, care au fost distribuite cu ocazia tuturor evenimentelor organizate.
 • Au fost achiziționate echipamente: mașină de teren, unități GPS, un calculator Pentium 4, 1 laptop, imprimantă color, aparat foto digital, binocluri, corturi, plase ornitologice, detector de lilieci, veste personalizate pentru activitățile din teren, literatură de specialitate.
 • Universitatea Oxford și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA au organizat la Bistrița, în perioada 10-13 martie 2008, la Hotel Coroana de Aur, un simpozion internațional cu titlul „Participarea în natură: comunități și arii protejate în Centrul și Estul Europei", care a încununat munca desfășurată în cei trei ani ai proiectului. Scopul acestui simpozion a fost acela de a face cunoscute rezultatele implementării în Parcul Național Munții Rodnei a acestui model original de management participativ și de a discuta alte sisteme și modele utilizate în arii protejate din Europa Centrală și de Est. Au participat delegați din 12 țări, prezentările și discuțiile au fost interesante, constituind un reper al situației actuale în zonă.

Proiectul «Participarea tinerilor la managementul Parcului Național Munții Rodnei» a constituit o veritabilă experiență pentru echipa parcului.
Inovator și constructiv, acest proiect a constituit o oportunitate atât pentru angajații parcului cât și pentru colaboratorii direcți, respectiv cadrele didactice și elevii care au activat în Cluburile Darwin înființate în 8 școli.
Momentul demarării activităților din proiect în luna mai 2005, la un an de la înfiintarea APNMR, a coincis și s-a armonizat perfect cu prioritățile și dezideratele administrației, dintre care amintim elaborarea Planului de management în mod participativ, prin implicarea directă a tinerilor și a actorilor interesați în acest proces.
Astfel, pe parcursul celor trei ani ai derulării proiectului s-au stabilit noi cunoștințe și prietenii, iar angajații parcului au învățat să gestioneze fonduri externe și să organizeze o serie de activități de anvergură și impact pe plan local, regional și național: activități de monitorizare în teren, tabere ecologice, seminarii regionale și naționale, simpozion internațional, conferințe de presă, care au contribuit deopotrivă la crearea unei imagini pozitive a APNMR în comunități precum și la îmbunătățirea capacității administrației de a-și îndeplini menirea.
Eforturile cadrelor didactice, elevilor, echipei de implementare de la parc, specialiștilor, echipei de coordonare din cadrul Universității Oxford, au fost încununate de succesul finalizării în mod onorabil a acestui proiect, care aduce totodată sentimentul de satisfacție și de împlinire, a lucrului bine făcut, cu simț de răspundere, pe măsura importanței acestuia.
Mulțumim acum, la final, tuturor celor care au sprijinit cu responsabilitate ca acest proiect să se deruleze în condiții bune: RNP-Romsilva și Direcției Silvice Bistrița-director ing. Gheorghe IVAN, pentru consilierea permanentă și pentru fondurile asigurate la cofinanțarea proiectului; cadrelor didactice implicate direct în activitățile proiectului; conducerii școlilor care au găzduit timp de trei ani Cluburile Darwin; elevilor care au activat în cluburi, pentru interesul și seriozitatea manifestată; părinților care au înțeles importanța formării copiilor în spiritul protejării mediului natural și au încurajat asemenea activități; ocoalelor silvice și primăriilor care au sprijinit echipa parcului; specialiștilor care au contribuit prin cercetările efectuate la completarea bazei de date a parcului; echipei din cadrul Universității Oxford pentru profesionalismul și perseverența cu care au coordonat derularea acestui proiect.

 

5. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV AL REZERVAȚIEI BILA-LALA DIN MUNȚII RODNEI (2008-2010)

Beneficiar: Asociația Eco Rodna

Finanțator și buget: KNIP Matra, Ambasada Olandei în România, 8.700 EUR.

Obiective și activități:- desemnarea rezervației științifice Bila-Lala (categoria I-a IUCN).

                                   - 3 campanii de teren cu 9 experți în floră și faună.

                                   - studiu de fundamentare științifică.

                                   - avizul COMN Academia Română.

                                   - 1 broșură tematică.

Finalizat: 2010

Coordonator: dr. Claudiu Iușan

 

6. MICII CUSTOZI - MODEL DE PARTICIPARE INTERACTIVĂ (2009-2010)

Beneficiar: Asociația Eco Rodna

Finanțator și buget: Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.2 Inițiative ale Tinerilor, 7.000 EUR.

Obiective și activități: - peste 50 de excursii de monitorizare a biodiversității în PNMR.

                                    - peste 250 de elevi participanți.

                                    - 2 tabere Micii custozi pe Valea Anieșului.

                                    - 1 broșură tematică.

Finalizat: 2010

Coordonator: dr. Claudiu Iușan

 

7. CLUBURI ECO FĂRĂ FRONTIERE (2009-2010)

Beneficiar: Asociația Eco Rodna

Finanțator și buget: Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.1. Schimburi de tineri, 9.000 EUR.

Obiective și activități: - tabără internațională (10 zile) în Parcul Național Eischfeld-Hainich-Werratal din Germania cu participarea a 36 de tineri dintre care 16 din comunitățile limitrofe PNMR.

Finalizat: 2010

Coordonator: dr. Claudiu Iușan

 

8. PRIETENII PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI (2010)

Beneficiar: Asociația Eco Rodna

Finanțator și buget: Compania Rompetrol, 8.000 EUR.

Obiective și activități: - organizarea unei campanii vaste de ecologizare a PNMR (aprilie-iunie 2010)

Finalizat: 2010

Coordonator: dr. Claudiu Iușan

 

9. VOLUNTARI EUROPENI ÎN PARCURI (2008-2009)

Beneficiar: Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Finanțator și buget: Programul Grundtvig, 130.000 EUR.

Obiective și activități: - instruirea coordonatorilor de voluntari de la APNMR.

                                    - formarea unui coordonator local de voluntari (AER).

                                    - publicarea ghidului voluntarului din PNMR.

                                    - schimburi de experiență cu alte Parcuri pe baza voluntariatului (un ranger din APNMR a realizat voluntariat în PN Abruzzo, Italia).

                                    - găzduirea voluntarilor internaționali (Letonia, Lituania, Germania, Franța).

Finalizat: 2010

Coordonator: dr. Claudiu Iușan

 

10. MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR IN PARCURI (2010-2012)

Beneficiar: Europarc Germania & APNMR

Finantator si buget: Programul Grundtvig, 400000 EUR.

Obiective si activitati: - instruirea coordonatorilor de voluntari;

                               - schimb de voluntari cu alte parcuri nationale si rezervatii ale biosferei.

                               - organizarea de workshop-uri.

 

11. POTECA CPREI NEGRE DIN REZERVAȚIA BIOSFEREI MUNȚII RODNEI

Asociația ECO RODNA a implementat în perioada mai-septembrie 2016 proiectul intitulat Poteca caprei negre din Rezervația Biosferei Munții Rodnei, prin Programul Spații Verzi - Componenta Arii Naturale Protejate, lansat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, cu un buget total în valoare de 24.995,5 lei, din care 19,995,5 lei fiind contribuția MOL România.

Proiectul a urmărit dirijarea turiștilor și vizitatorilor în Rezervația Biosferei Munții Rodnei prin crearea unei poteci tematice axate în jurul unei specii emblematice pentru masiv - capra neagră, ceea ce va contribui la creșterea gradului de informare și reducerea numărului de activități cu impact negativ asupra biodiversității locale cu statut relictar.

Activitățile au fost desfășurate în parteneriat cu: Administrația Parcului Național Munții Rodnei, Asociația ECO SILVIC, Colegiul Silvic Transilvania Năsăud, Asociația Profesorilor de Biologie Bistrița-Năsăud, Primăria Lunca Ilvei și Primăria Maieru.

Au fost amplasate 25 panouri informative pe un traseu tematic intitulat Capra neagră cu trei iezi, dedicat observării caprelor negre din Munții Rodnei. S-a editat o broșură a traseului tematic și o monografie a caprei negre.


12. MĂSURI DE MANAGEMENT CONSERVATIV AL BIODIVERSITĂȚII PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI - SIT NATURA 2000 (2010 -2015)

Beneficiar: Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Finanțator: Fonduri structurale, POS Mediu, Axa Prioritară 4

Buget: 2.057.922 Lei.

Obiective și activități: - campanii de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor comunitare din sit.

- monografia PNMR.

- echipamente de cercetare.

- schimburi de experiență cu alte parcuri din UE.

- ghiduri de specii, pliante, broșuri, postere.

Coordonator: dr. Claudiu Iușan


13. MĂSURI DE MANAGEMENT PRIVIND CREȘTEREA GRADULUI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE DIN PARCUL NAȚIONAL MUNȚII RODNEI (2010-2016)

Beneficiar: Consiliul Județean Maramureș și Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Finanțator: Fonduri Structurale, POS Mediu, Axa Prioritară 4

Buget: 5.043.186 Lei.

Obiective și activități: - evaluarea bonității pajiștilor alpine.

- CV Prislop construit și dotat.

- materiale informative, ghiduri de specii.

- schimburi de experiență.

- campanii de informare și conștientizare.


14. RNP-Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A. a fost parteneră cu Fundația ProPark pentru Arii Protejate în cadrul proiectului "NATURA ÎN ȘCOLI ȘI ȘCOALA ÎN ARII PROTEJATE" - finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondul ONG în România.

 

15. Asociația ECO RODNA derulează în perioada 15 aprilie - 20 octombrie 2018, proiectul "Drumul apei - La obârșiile Izei" care urmărește dirijarea turiștilor și vizitatorilor în Parcul Naţional Munții Rodnei prin crearea unei poteci tematice bazate pe cicloturism și axate în jurul unui obiectiv emblematic - obârşia Văi Izei, contribuind la creșterea gradului de informare și reducerea activităților cu impact negativ asupra biodiversității cu statut relictar.
Proiectul este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România în cadrul programului Spații Verzi - componenta Arii Naturale Protejate.
Proiectul se derulează în parteneriat cu Administrația Parcului Național Munții Rodnei, Colegiul Silvic "Transilvania" Năsăud, Asociația Profesorilor de Biologie Bistrița-Năsăud, Primăria Săcel (Maramureş), Primăria Moisei (Maramureş), Centrul de Ecologie şi Turism Maramureş, Asociaţia Națională de Combatere a Braconajului și Poluării, Asociația "Urmașii lui Dragoș".
Au fost implicați peste 30 voluntari în marcarea traseului și amplasarea a 60 panouri informative, instruirea tinerilor în conservarea biodiversității prin intermediul unei tabere Junior Ranger, materiale informative elaborate (monografia obiectivului turistic, broșura traseului tematic, film de promovare).
Monografia rezervației naturale "Peștera și Izbucul Albastru al Izei" cuprinde în cele 152 pagini, o analiză a cercetărilor geologice, zoologice, botanice, speologice în zona acestui obiectiv turistic prea cunoscut publicului însă de un farmec și mister aparte. Monografia va fi disponibilă pe site-ul web al Administrației Parcului Național Munții Rodnei și este dedicată iubitorilor de cunoaștere a misterelor Munților Rodnei.

 

 

Înapoi pe index